Ook de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het schrappen van de wettelijke bevoegdheid om een diagnostische toets te verplichten.

Het betreft een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Roelof Bisschop van de SGP en Michel Rog van het CDA, waarmee de Tweede Kamer eerder al akkoord ging. Zij vinden dat een wettelijke verplichting tot het afnemen van een diagnostische toets ingaat tegen de pedagogisch-didactische vrijheid van scholen.

Het aangenomen voorstel sluit aan bij de eveneens aangenomen motie van voormalig PvdA-Kamerlid en huidig Verus-voorzitter Loes Ypma en oud-Kamerlid Karin Straus van de VVD. Hun motie benadrukte dat leraren en schoolleiders zelf bepalen of ze een diagnostische tussentijdse toets afnemen.

Deel dit bericht: