De doelstellingen van de functiemix in het primair en voortgezet onderwijs zijn niet volledig gehaald. Dat blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW. Adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB legt uit dat het de schoolbesturen niet kan worden verweten dat de doelstellingen niet volledig zijn gehaald.

In die brief staat dat in het basisonderwijs het aandeel LB-functies is gestegen van 1,4 procent in 2008 naar 24,3 procent in oktober 2014. De doelstelling was 40 procent. Volgens Dekker zou dat percentage nog kunnen stijgen, omdat het budget voor de functiemix nog loopt tot aan 2020.

In het speciaal (basis)onderwijs is het aandeel LC-functies in de periode 2008-2014 gestegen van 2,2 procent naar 11,3 procent. Hier ligt de realisatie dicht bij de streefpercentages.

Het aandeel leraren in de schalen LC en LD is in de genoemde periode gestegen van respectievelijk 18,6 en 16,9 procent naar 29,8 en 27,1 procent. Hiermee zijn de doelstellingen in het voortgezet onderwijs deels gerealiseerd.

Het gaat om de eindmeting op basis van de voorlopige cijfers per 1 oktober 2014. De definitieve cijfers van alle onderwijssectoren worden in het najaar gepubliceerd.

Te weinig geld

Adviseur Ronald Bloemers van de Helpdesk van VOS/ABB stelt de brief van Dekker in een relativerend kader.

‘In de bekostiging voor de functiemix is geld beschikbaar gesteld tot aan 2020. Daar zit een oploop in. Nu blijkt dat die oploop op macroniveau lager is dan de daadwerkelijke kosten voor de verwezenlijking van de functiemix. Geconstateerd wordt dat in het basisonderwijs met de convenantsmiddelen 24,3 procent is gehaald en dat er geen geld was om 40 procent te verwezenlijken’, aldus Bloemers.

Hij merkt op dat de besturen die in de richting van die 40 procent zitten, de kosten deels ‘uit eigen zak’ hebben betaald. ‘De oploop loopt gewoon door en dus blijft het geld er komen om de doelstelling van 40 procent te verwezenlijken, maar dat gaat dus langzamer dan destijds was beoogd.’

De conclusie is dat schoolbesturen die de doelstellingen niet haalden, dit niet geheel kan worden verweten. ‘Het geld ervoor was simpelweg niet toereikend’, aldus Bloemers.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: