In Bestuur en management, HRM beleid, Kwaliteit en excellentie, Nieuws

Lerarenopleidingen en scholen voor voortgezet onderwijs hebben behoefte aan een doorlopende leerroute voor leraren. Zo moet duidelijk worden wanneer van een leraar welke vaardigheden verwacht mogen worden. Dat meldt de Inspectie van het Onderwijs.

Beginnende leraren hebben nog het een en ander bij te leren. Met goede ondersteuning kan volgens de inspectie worden voorkomen dat ze snel het vak verlaten. Een doorlopende leerroute wordt daarbij van groot belang geacht.

Lees meer…

Delen