Het onderwijs is aan groot onderhoud toe, stelt oud-minister Jeroen Dijsselbloem. ‘Durf eisen te stellen aan leraren. Maar dat moet ook worden betaald, dat hoort bij elkaar.’

Over het lerarentekort zegt hij in de krant dat we strenger moeten durven zijn naar de instroom en de kwaliteit van de lerarenopleidingen. ‘Er is iets geks aan de hand: het hoger onderwijs, dus ook de pabo’s, mogen hun eigen kwaliteit vaststellen en kijken dan bij elkaar over de heg of het goed is. Maar ik denk dat die lerarenopleidingen, gegeven het belang dat ze hebben voor het funderend onderwijs, rechtstreeks onder de overheid moeten vallen. Voor het basis- en voortgezet onderwijs stelt de minister ook de exameneisen, slagingsnormen en dergelijke vast.’

Eisen stellen

‘Mijn voorspelling is: als je de instroomeisen en daarmee de waarde van het diploma weer optilt – jongens het stelt echt wat voor, niet iedereen kan leraar worden – dan geef je het vak weer aanzien. Durf eisen te stellen aan leraren. Maar daar hoort een goede beloning bij. Ik denk dat de lerarensalarissen omhoog moeten, zeker om dat gekke verschil tussen salarisniveaus in het basis- en voortgezet onderwijs weg te nemen.’

Het Eindhovens Dagblad sprak met Dijsselbloem naar aanleiding van zijn boek De onderwijsfamilie. Dit boek gaat over vernieuwingen waar zijn familieleden die in het onderwijs werkten mee te maken kregen, zoals de Mammoetwet, de basisschool, de basisvorming, het vmbo en passend onderwijs. . In 2007 en 2008 was Dijsselbloem voorzitter van de Tweede Kamercommissie die onderzoek deed naar onderwijsvernieuwingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: