Onze huisvestingspartner HEVO heeft een inspirerend verhaal gepubliceerd over de manier waarop IKC’s in bestaande gebouwen kunnen worden gehuisvest.

Het verhaal gaat over de situatie in de Gelderse gemeente Lingewaard. Daar kwam tijdens het opstellen van het integraal huisvestingsplan (IHP) vanuit het werkveld de vraag op hoe een IKC in een bestaand gebouw kan worden gevestigd. De gemeente zocht en vond het antwoord in een gemeenschappelijk opgestelde beleidsnotitie.

Die notitie brengt volgens senior projectleider onderwijshuisvesting Suzan Knols van de gemeente structuur en eenheid in het beleid voor IKC’s in bestaande gebouwen. ‘In de notitie staat wat binnen wettelijke kaders kan én hoe de gemeente Lingewaard de vorming van IKC’s faciliteert. Juist de wettelijke kaders waren een uitdaging. Soms bleek wetgeving tegenstrijdig met elkaar te zijn of bleek er bijna geen regelgeving te zijn’, aldus Knols.

Lees meer…

Deel dit bericht: