Stichting Onderwijsgeschillen legt op een themapagina over integrale kindcentra (IKC’s) uit waar ouders met  eventuele klachten terechtkunnen. 

IKC’s zijn er in vele organisatievormen. In de meest vergaande vorm zijn onderwijs en opvang geïntegreerd. Daarbij is sprake van één organisatie, één team en één gebouw. Maar voor onderwijs en kinderopvang blijven wel aparte wettelijke kaders gelden. Dat betekent dat er ook eigen geschillenregelingen en -commissies zijn. Dat kan de vraag oproepen waar een ouder of verzorger terecht kan met klachten of geschillen over bijvoorbeeld de school, de kinderopvang of de tussenschoolse of buitenschoolse opvang.

Informatie daarover staat op de themapagina van Stichting Onderwijsgeschillen.

Deel dit bericht: