Dyslexie onder kinderen licht toegenomen

Ongeveer één op de twaalf kinderen heeft volgens hun ouders dyslexie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het percentage kinderen die volgens hun ouders of verzorgers dyslectische klachten hebben, is sinds 2001 licht toegenomen. ‘Van 2001 tot 2009 was dat gemiddeld 6 procent van de leeftijdsgroep van 7 tot 12 jaar. Tussen 2009 en 2016 is dit toegenomen tot gemiddeld 8 procent’, meldt het CBS op basis van zijn Gezondheidsenquête.

Dyslexie vaker behandeld

Ook het percentage kinderen die volgens hun ouders voor dyslexie in behandeling waren, is volgens het CBS toegenomen. ‘In de periode van 2001 tot 2009 was gemiddeld 27 procent van de kinderen met dyslexie onder behandeling of controle, vanaf 2009 was dat gemiddeld 43 procent. Van 2009 tot 2014 steeg het aantal geregistreerde behandeltrajecten voor dyslexie van 7 tot 32 per 1000 kinderen van 7 tot 12 jaar’, aldus het statistiekbureau.