De gemeente Den Haag focust met het vernieuwde Actieplan Taal op kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders/verzorgers. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek heeft gedaan naar laaggeletterdheid.

In 2016 liet de gemeente Den Haag al eens onderzoek doen naar laaggeletterdheid. Uit het nieuwe onderzoek dat het CBS in 2023 heeft uitgevoerd, blijkt dat de situatie min of meer gelijk is aan die in 2016. Mede op basis van het nieuwe onderzoek heeft Den Haag het vernieuwde Actieplan Taal opgesteld. Daarmee wil de gemeente een extra impuls geven aan het vergroten van de taalvaardigheden van haar inwoners.

Om de cyclus van laaggeletterdheid te doorbreken, focust ode Haagse aanpak in het bijzonder op het gezin: het kind van 0 tot en met 12 jaar en zijn ouders of verzorgers. ‘We stimuleren bijvoorbeeld dat ouders taalles volgen, terwijl hun kinderen naar de kinderopvang of voorschool gaan en zetten interventies in om leesplezier en leesbevordering te vergroten’, zo citeert het CBS beleidsadviseur Marlou Smulders van de gemeente Den Haag.

Lees meer…

Deel dit bericht: