Van de kinderen en jongeren van 2 tot 25 jaar heeft 17% overgewicht. Vooral 18- tot 25-jarigen zijn vaak te zwaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het percentage kinderen en jongeren met overgewicht neemt toe. In 2014 lag het nog op 15%, vorig jaar op 17%. De toename is volgens het CBS vooral te zien bij 18- tot 25-jarigen: van 21% naar 25%. Het aandeel jongeren met obesitas is sinds 2014 gelijk gebleven.

Bij jongeren met een herkomst buiten Europa komt overgewicht met 24% het vaakst voor. Jongeren met een Nederlandse herkomst hebben het minst vaak overgewicht (15%). Ook het opleidingsniveau van de ouders speelt een rol: onder 2- tot 12-jarigen met ouders die maximaal een vmbo-opleiding hebben afgerond komt obesitas drie keer meer voor dan onder kinderen met ouders die hbo of universiteit hebben afgerond.

Lees meer…

Deel dit bericht: