Het Besluit doorstroomtoetsen po treedt naar verwachting op 1 januari 2023 in werking, gelijktijdig met de Wet doorstroomtoetsen po. In de nieuwe situatie moeten scholen eerder aan toetsaanbieders doorgeven hoeveel leerlingen een doorstroomtoets afleggen.

Dit moeten scholen in de nieuwe situatie (dus na inwerkingtreding van het besluit) doorgeven uiterlijk op 15 november van het schooljaar waarin de doorstroomtoets wordt afgenomen. Nu is dat nog 1 februari.

Het nieuwe aanmeldmoment hangt samen met het vervroegen van het afnamemoment van de doorstroomtoets. Dat wordt in de nieuwe situatie de eerste of tweede volledige week van februari.

De keuze voor 15 november is gebaseerd op het feit dat toetsaanbieders voor hun bedrijfsvoering ten minste twee maanden nodig hebben tussen het moment waarop bekend is hoeveel leerlingen de doorstroomtoets zullen afleggen en het daadwerkelijke afnamemoment.

Lees meer…

Deel dit bericht: