Het wetsvoorstel Doorstroomtoets primair onderwijs is naar de Tweede Kamer gestuurd.  Dit wetsvoorstel beoogt meer kansengelijkheid bij de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs.

Het voorstel voorziet er onder meer in dat alle groep 8-leerlingen op basis van het resultaat van hun eindtoets het definitieve schooladvies krijgen. Alleen dat definitieve advies mag worden gebruikt voor aanmelding in het voortgezet onderwijs. Er komt één moment van aanmelding. Dat moet ervoor zorgen dat alle leerlingen evenveel kans hebben om te worden toegelaten.

Een ander punt is dat de afnamedatum voor de eindtoets wordt vervroegd. Dat moet ervoor zorgen dat het moeilijker wordt om voor de toets te trainen. Vooral ouders met geld kiezen ervoor om hun kinderen betaalde toetstrainingen te laten volgen. Ouders met weinig geld kiezen daar over het algemeen niet voor. Dat leidt tot een ongelijke uitgangspositie van verschillende leerlingen.

Centrale eindtoets afgeschaft

Het voorstel voorziet ook in een herziening van het stelsel van toetsen in het primair onderwijs. De centrale eindtoets die de overheid aanbiedt, wordt afgeschaft, omdat er voldoende vergelijkbare toetsen van private partijen beschikbaar zijn. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat toezien op de kwaliteit van die toetsen.

Het Cito, dat de eindtoets ontwikkelt, raakt deze taak kwijt. In plaats daarvan gaat het Cito het CvTE adviseren over de erkenning en jaarlijkse toelating van private toetsaanbieders.

Lees meer…

Deel dit bericht: