De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel om de doorstroom van het basis- naar het voortgezet onderwijs te wijzigen. Dit wetsvoorstel staat in het teken van kansengelijkheid.

Nu wetsvoorstel door de Eerste Kamer is aangenomen, komt er in 2024 één aanmeldmoment voor het voortgezet onderwijs. Dat moment wordt gelegd na het voorlopig schooladvies en de bekendmaking van de uitslag van de eindtoets en het definitieve schooladvies van de basisschool.

Verder voorziet het voorstel in een herziening van het stelsel van toetsen in het primair onderwijs. De centrale eindtoets die de overheid aanbiedt wordt afgeschaft ten gunste van vergelijkbare toetsen van private partijen.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) wordt toezichthouder op de kwaliteit en vergelijkbaarheid van de toetsen. Het Cito gaat het CvTE adviseren over de erkenning en jaarlijkse toelating van deze private aanbieders.

Het wetsvoorstel kreeg de steun van D66, CDA, VVD, GroenLinks, Fractie-Nanninga, ChristenUnie, PvdA, Partij voor de Dieren, SP, SGP en OSF. Tegenstemmers waren PVV, Fractie-Otten, 50PLUS en FVD.

Deel dit bericht: