Nu de Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs, is die definitief verleden tijd.

In feite was de rekentoets al afgeschaft, alleen was dat nog niet door de Eerste Kamer bekrachtigd. De rekentoets was ingevoerd in om de rekenvaardigheden van leerlingen te verbeteren. Er was veel kritiek op, onder andere omdat deze toets niet zou bijdragen aan betere rekenvaardigheden. Bovendien zou de rekentoets onevenredig zwaar meetellen in de slaag-zakregeling.

Rekenen behoudt wel een prominente plaats in het voortgezet onderwijs. Het wordt geïntegreerd in wiskunde en wordt als onderdeel daarvan getoetst. Leerlingen zonder wiskunde krijgen vanaf komend schooljaar een apart schoolexamen rekenen.

Deel dit bericht: