Expertisecentrum SLO heeft de nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde gepresenteerd. Onderwijsminister Mariëlle Paul geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan wat de belangrijkste veranderingen zijn ten opzichte van de huidige kerndoelen uit 2005 (primair onderwijs) en 2006 (onderbouw voortgezet onderwijs).

De belangrijkste veranderingen:

  • De nieuwe conceptkerndoelen geven een specifiekere opdracht aan de scholen over wat zij hun leerlingen moeten bijbrengen (en ook wat zij juist niet moeten doen). De gedachte is dat dit de kwaliteit van het onderwijs bevordert en dat leraren beter weten wat zij hun leerlingen wel en wat zij hun niet moeten leren.
  • De nieuwe conceptkerndoelen geven meer duidelijkheid over beheersingsniveaus voor leerlingen. Ze beschrijven niet alleen wat de school moet aanbieden, maar ook wat ermee bereikt moet worden in termen van beheersing, inspanning of ervaring.
  • Door de samenwerking tussen onder anderen leraren, wetenschappers en lerarenopleiders sluiten de nieuwe conceptkerndoelen zoveel mogelijk aan bij recente inzichten uit de wetenschap en de onderwijspraktijk.

De nieuwe conceptkerndoelen Nederlands en Rekenen/Wiskunde worden de komende tijd op scholen beproefd en indien nodig bijgesteld. Als dat is gebeurd, worden de kerndoelen ter vaststelling aangeboden aan de Tweede Kamer. Op welke termijn dat gaat gebeuren, is nog niet bekend.

Lees meer…

Deel dit bericht: