De Eerste Kamer heeft ingestemd met het leenstelsel voor studenten. Dit betekent dat per 1 september 2015 de basisbeurs wordt afgeschaft en studenten alleen nog geld voor hun studie kunnen lenen. De ov-jaarkaart voor studenten blijft bestaan.

Een meerderheid bestaande uit de regeringspartijen VVD en PvdA en de oppositiepartijen GroenLinks en D66 sprak steun uit voor het leenstelsel. PvdA-minister Jet Bussemaker van OCW zegt met het geld dat met het schrappen van de basisbeurs vrijkomt, de kwaliteit van het onderwijs te willen verbeteren. Het gaat volgens het ministerie van OCW om een bedrag dat kan oplopen tot 1 miljard euro.

Het nieuwe stelsel voor studiefinanciering betekent dat vanaf volgend studiejaar de basisbeurs niet meer bestaat. Studenten moeten dan al het geld dat zij voor hun studie nodig hebben van de overheid lenen of daarvoor aankloppen bij hun ouders.

Het geld dat studenten van de overheid lenen kan tegen relatief gunstige voorwaarden en over een lange periode worden terugbetaald. Bussemaker benadrukt dat ze zo snel mogelijk met een voorlichtingscampagne begint om de onzekerheid bij studenten en leerlingen in het voortgezet onderwijs weg te nemen.

Magazine School! besteedde in het november 2014 aandacht aan het protest onder leerlingen uit het voortgezet onderwijs tegen het leenstelsel.

Lees het artikel Scholieren bezorgd over toegankelijkheid hoger onderwijs.

Deel dit bericht: