UNICEF Nederland juicht toe dat de Eerste Kamer steun heeft uitgesproken voor de spreidingswet. ‘Het is een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen’, aldus de Nederlandse tak van het kinderfonds van de Verenigde Naties (VN).

Directeur Suzanne Laszlo van UNICEF Nederland: ‘De wet is essentieel voor het welzijn van duizenden asielzoekerskinderen die nu twee jaar zonder perspectief en vaak zonder goede begeleiding, zorg en onderwijs in (crisis)noodopvanglocaties verblijven die allerminst geschikt voor hen zijn. De keuze van de Eerste Kamer om steun uit te spreken voor de spreidingswet is een erkenning dat elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, recht heeft op veiligheid, onderwijs en een kans op een betere toekomst.’

Voorafgaand aan het debat over de spreidingswet stuurde de Kinderombudsman een brief naar de Eerste Kamer. In die brief benadrukt kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer dat we als land moeten zorgen voor opvang waar alle kinderen in alle opzichten veilig zijn. ‘Waar ze -samen met hun ouders- op een zo normaal mogelijke manier kunnen leven. Naar school kunnen gaan en vrienden kunnen maken. Oftewel, waar ze gezond en veilig kunnen opgroeien zoals het VN-kinderrechtenverdrag ook voorschrijft.’

Een meerderheid in de Eerste Kamer sprak dinsdag steun uit voor de spreidingswet, die ervoor moet zorgen dat asielzoekers evenwichtiger over het land worden verdeeld. Die meerderheid ontstond toen duidelijk werd dat de Senaatsfractie van de VVD zich achter de omstreden wet schaarde. Lange tijd was onduidelijk hoe de VVD in de Eerste Kamer zich opstellen. In de Tweede Kamer sprak de VVD zich uit tegen deze wet.

Deel dit bericht: