Het eerste nummer van het nieuwe VOS/ABB-magazine Naar School! is verschenen. Het gaat onder andere over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs.

Voor openbare basisschool De Twirre in het Friese dorpje Dongjum is het het laatste schooljaar. Het leerlingenaantal neemt al jaren af. De Twirre heeft nu nog 28 leerlingen en volgend jaar zouden dat er nog maar 21 zijn.

Het team van het dorpsschooltje en de Vereniging Dorpsbelangen Dongjum-Boer vinden het jammer dat de school dichtgaat, maar er zit niets anders op. ‘Je moet realistisch blijven, met nog minder leerlingen kán het gewoon niet. Dan heb je pedagogisch-didactisch geen reële situatie meer’, vertelt directeur Tea Wahle. De leerlingen van De Twirre gaan volgend jaar in het dorp Ried of in Franeker naar school.

Leegstand

Krimp leidt tot leegstand. Naar School! belicht de situatie in Drenthe. In die provincie wachten nu al ruim twintig schoolgebouwen op een nieuwe bestemming, en dat zullen er als gevolg van leerlingendaling in de komende jaren meer worden. In de schoolgebouwen die nog in gebruik zijn, staat gemiddeld één op de tien lokalen leeg.

Per jaar gaat in Drenthe 6 ton aan onderwijsgeld verloren aan leegstand. Dat bedrag kan oplopen tot 1 miljoen euro in 2025, vertelt adviseur Roosje van Leer van het Drentse-Groningse kenniscentrum CMO STAMM. Maar het hoeft geen treurig verhaal zijn, zegt ze, mits schoolbesturen en gemeenten dit probleem sámen aanpakken.

De krimp in Drenthe komt ook aan bod in een reportage over het gebouw van het openbare Dr. Nassau College in Assen. Dit moderne monument uit de jaren 60 is zodanig verbouwd dat het voldoet aan de eisen van het huidige voortgezet onderwijs. In het ontwerp werd rekening gehouden met de krimp van het aantal leerlingen in Assen. Het resultaat is onder andere dat het hart van de school in vierkante meters iets is teruggebracht. Daarvoor in de plaats is een beschut ontmoetingsplein gekomen.

Openbaar kindcentrum

Naar School! is ook naar Vlaardingen en Maassluis gegaan. Daar loopt het openbaar onderwijs vooruit op de situatie dat het kindcentra in stand kan houden. ‘Wij gaan niet zitten wachten op aanpassing van de regelgeving. Wij laten zien dat het al kan’, zeggen de bestuurders Alex Brobbel en Monique Vreeburg van de stichting Wijzer in Opvang en Onderwijs.

Andere onderwerpen:

 • Wij gaan naar school: interview met leerlingen Thijs en Fahd van openbare regionale scholengemeenschap ORS Lek en Linge in Culemborg.
 • Gaan we weer oormerken? Column van directeur Ritske van der Veen van VOS/ABB over de vraag of de lumpsumfinanciering moet worden veranderd.
 • Kinderparlement Den Bosch overtuigend van start onder voorzitterschap van scheidend bestuursvoorzitter Joop van Lanen van ATO-Scholenkring.
 • Theoloog Matthias Kaljouw pleit voor ontzuild onderwijs: ‘Levensbeschouwing is zingeving, niet meer een zuil.’
 • Zwarte Piet, hoe pakt dat uit? Met reacties van verschillende mensen uit het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs.
 • Schoolreisje naar de Wallen in Amsterdam kan écht niet, vindt Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. VOS/ABB is het met hem eens.
 • Excursietip: Kröller-Müller Museum wint Museumeducatieprijs.
 • Wij leveren wereldburgers: talentontwikkeling door openbaar onderwijs in Gorinchem.
 • Openbare basisschool De Noordkaap het Groningse Oostwold is een Smart Education Hub: modern onderwijs dat aansluit op digitale leefwereld.
 • Hoe zit het nu eigenlijk: vragen beantwoord door de Helpdesk van VOS/ABB en door Onderwijs & Onderwijs.
 • Juridisch advies van de Helpdesk van VOS/ABB: overplaatsing bij ziekte.

Vijf keer per jaar

Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Het is de opvolger van magazine School! dat VOS/ABB tot september 2015 samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs uitgaf. Besloten is die samenwerking te beëindigen.

Leden van VOS/ABB krijgen magazine Naar School! gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

U kunt het eerste nummer van Naar School! gratis downloaden.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail met Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Deel dit bericht: