Het College voor Toetsen en Examens heeft een verzoek tot openbaarmaking achteraf van de rekentoets in het voortgezet onderwijs afgewezen. Wiskundedocent Karin den Heijer van het openbare Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam en onderwijsjournalist Ronald Buitelaar hadden om openbaarmaking gevraagd om leerlingen in de gelegenheid te stellen hun rekentoets in te zien.

Op 20 februari vroegen Den Heijer en Buitelaar het ministerie van OCW om openbaarmaking van de meest recente rekentoetsen vmbo/havo/vwo en mbo. ‘Wij beriepen ons hierbij op de Wet openbaarheid van bestuur en deden dit verzoek omdat wij van mening zijn dat openbaarmaking van de toetsen om verschillende redenen van belang is’, aldus Buitelaar op zijn onderwijsblog.

Het gaat Den Heijer en Buitelaar om ‘de democratische controle van de samenstelling en kwaliteit van toetsen en examens en de daarmee samenhangende besteding van publieke middelen’. Ook stellen ze dat leerlingen het recht hebben om gemaakt werk – ‘dus ook allesbepalende rekentoetsen’ – in te zien. ‘Een cijfer voor een rekentoets dat bepaalt of een leerling slaagt of zakt, moet op transparante wijze worden vastgesteld’, zo meldt Buitelaar op zijn blog.

Na doorverwijzing van het verzoek naar het College voor Examens ontvingen Den Heijer en Buitelaar in april een eerste afwijzing. Hiertegen tekenden ze bezwaar aan, maar het College voor Examens (tegenwoordig College voor Toetsen en Examens) blijft bij zijn standpunt dat de rekentoetsen achteraf niet openbaar worden gemaakt.

Het belangrijkste argument hiervoor is dat hiermee ‘de Staat onevenredig benadeeld’ zou worden. Het gaat het college om de mogelijkheid opgaven opnieuw te gebruiken.

Deel dit bericht: