Het ministerie van OCW heeft het Servicedocument examens 2021-2022 gepubliceerd. Daarin staat welke maatregelen dit schooljaar worden genomen in verband met de coronacrisis.

Het servicedocument begint met de mededeling dat de schoolexamens en centrale examens dit schooljaar beide doorgaan, met uitzondering van het centraal examen in de beroepsgerichte profielvakken op het vmbo (het cspe).

Voorts staat er een puntsgewijze opsomming van maatregelen:

  • Duimregeling: het is mogelijk het eindcijfer van één vak niet te laten meetellen (dit mag geen kernvak zijn).
  • Tweede tijdvak is uitgebreid van vier naar tien dagen.
  • Derde tijdvak: herkansingstijdvak op de eigen school.
  • Extra herkansingsmogelijkheid voor centraal examen voor twee vakken in plaats van één.
  • Beroepsgerichte profielvak in vmbo wordt afgesloten met schoolexamen.
  • Afnameperiode voor flexibele en digitale centrale examens verlengd tot en met 22 juli.

Lees meer…

Deel dit bericht: