Tweede Kamerlid Rik Grasshof van GroenLinks gaat opnieuw een motie indienen om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen te continueren. Hij zoekt daarbij de steun van onder andere de fractie van regeringspartij PvdA.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW liet onlangs in een brief aan de Tweede Kamer weten dat er in het tweede jaar voor het primair onderwijs geen aanvullende bekostiging voor vluchtelingenkinderen meer is. Hij vindt dat niet nodig.

Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer voor een motie van Grashoff was om de aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekerskinderen in het tweede jaar voort te zetten, besloot Dekker dat niet te doen. ‘Eén jaar aanvullende bekostiging is steeds voldoende geweest, er is geen aanleiding om dat nu uit te breiden naar twee jaar.’

Hij stelt in zijn brief dat de scholen voor een groot aantal asielzoekerskinderen in het tweede jaar reguliere bekostiging en achterstandsbekostiging ontvangen. ‘Als daar nog aanvullende bekostiging of maatwerkbekostiging bij komt, ontvangen scholen voor deze leerlingen door een samenloop van regelingen 16.000 euro per leerling’, schrijft Dekker.

Nieuwe motie onderwijs vluchtelingenkinderen

De staatssecretaris beweert in zijn brief bovendien dat er feitelijk in de Tweede Kamer geen meerderheid was voor de motie van Grashoff, omdat er bij de stemmingen een vergissing zou zijn gemaakt. De PvdA stemde voor, maar zou eigenlijk tegen zijn geweest.

Met de nieuwe motie die Grashoff via Twitter aankondigde moet de aanvullende bekostiging in het tweede jaar alsnog worden veiliggesteld. Hij zoekt daarbij expliciet de steun van de fractie van regeringspartij PvdA en oppositiepartij CDA.