De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) beschuldigt het voortgezet onderwijs van illegale praktijken. Volgens de vakbond is het nog altijd zo dat vo-scholen van basisscholen extra informatie eisen over groep 8-leerlingen om tot plaatsing te kunnen overgaan. Dit is wettelijk niet toegestaan.

‘Bijna de helft van de basisscholen geeft aan dat de school voor voortgezet onderwijs verplichtend of vanuit een plaatsingswijzer aanvullende informatie heeft gevraagd over de groep 8-leerling alvorens tot inschrijving over te gaan. Dit is in strijd met de regelgeving dat het schooladvies leidend is’, stelt de AVS. De bond baseert zich op een peiling onder ruim 500 basisschoolleiders.

Vragen staat vrij!

VOS/ABB wijst erop dat een school voor voortgezet onderwijs altijd om aanvullende informatie mag vragen over een groep 8 -leerling die zich heeft aangemeld. Als de ouders van de betreffende leerling daarmee instemmen, mag de basisschool die extra informatie aan de vo-school verstrekken.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: