Het ministerie van OCW heeft extra informatie gepubliceerd over het schrappen van het centraal examen in het voortgezet onderwijs.

In het Servicedocument VO examens – aanpak Coronavirus staat een samenvatting van de maatregel. Het gaat ook in op de diplomabeslissing, de eindtermen en het programma van toetsing en afsluiting (PTA), de slaag-zakregeling en de mogelijkheid voor leerlingen om te herkansen en/of in beroep te gaan.

Deel dit bericht: