Als het niet lukt om volwaardig onderwijs te verzorgen aan asielzoekerskinderen die nieuw in Nederland zijn, komt de tijdelijke nieuwkomersvoorziening in beeld. Tot nu toe is daar één aanvraag voor ingediend.

Sinds oktober is de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen in onderwijs (Wet TNV) van kracht. Dat betekent dat een schoolbestuur een TNV kan oprichten als de toestroom van nieuwkomers in een gemeente zo groot is, dat bestaande scholen niet meer volstaan.

Met de TNV-wet is er ruimte ontstaan om in overleg met de gemeente en na goedkeuring door de minister van OCW minder uren onderwijs te verzorgen voor vluchtelingenkinderen. Ook is het op basis van deze tijdelijke wet mogelijk om af te wijken van de reguliere bepalingen voor bevoegdheden van leraren en om een beperkt onderwijsprogramma aan te bieden. Wel moeten leerlingen per week minimaal vijf dagdelen à 2,5 uur onderwijs krijgen, verspreid over minstens drie dagen.

Voor een artikel in magazine Naar School sprak VOS/ABB over de actuele situatie met voorzitter Marieke Postma en adviseur Boudien Bakker van LOWAN-PO, de instantie die scholen ondersteunt die nieuwkomers opvangen binnen het primair onderwijs. Zij zien de TNV als laatste redmiddel. Tot nu toe is er één aanvraag voor ingediend.

Lees het artikel Tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen: laatste redmiddel.

Deel dit bericht: