Het ministerie van OCW heeft een factsheet online gezet over de Monitor Onderbouwklas pro-vmbo. Hierin staat onder andere dat gemengde onderbouwklassen van praktijkonderwijs en vmbo bijdragen aan kansengelijkheid.

In het afgelopen en het huidige schooljaar doen 27 scholencombinaties mee met de pilot om gemengde onderbouwklassen aan te bieden voor het praktijkonderwijs (pro) en vmbo. Leerlingen worden in deze klassen voorbereid op de bovenbouw van het vmbo. De pilot staat in het teken van maatwerk om de kansen van leerlingen te bevorderen.

In de factsheet staat dat leerlingen in gemengde onderbouwklassen meer gemotiveerd raken en dat met deze klassen de kansengelijkheid wordt vergroot. Een ander effect is dat de beeldvorming van het praktijkonderwijs wordt verbeterd. Bovendien kunnen leraren in het pro en vmbo veel van elkaar leren. Een aandachtspunt is dat de schoolleiding aandacht moet hebben voor de structurele inzet van goede vmbo-docenten.

Pro-scholen die aan de pilot meedoen, geven als tip om ouders van meet af aan goed mee te nemen  in de route en de verwachtingen. Ook moet er goede communicatie zijn met de basisscholen. Een andere tip is dat docententeams moeten investeren in een gezamenlijke visie op wat ze met de combinatie van praktijkonderwijs en het vmbo willen bereiken.

Factsheet Monitor Onderbouwklas pro-vmbo

Deel dit bericht: