Ruim één op de tien pabo-studenten geeft aan nooit in de vrije tijd te lezen, maar net zoveel studenten zeggen dat ze dat juist elke dag doen. Dat en meer blijkt uit de Monitor de Bibliotheek op school pabo 2023.

Pabo-studenten gaven zichzelf in 2023 gemiddeld een 6,0 voor hun kennis over kinderboeken en jeugdliteratuur. In 2022 was dat gemiddeld een 6,3. Ook blijkt uit de monitor dat bijna de helft (49%) minstens één keer per maand kinderboeken en jeugdliteratuur leest zonder dat het verplicht is.

Andere resultaten van de monitor:

  • Pabo-studenten willen meer weten over de leesmotivatie van kinderen en over leesbevordering.
  • Leesactiviteiten die pabo-studenten vaak doen in hun stageklas zijn voorlezen, vrij lezen en leerlingen met elkaar laten spreken over boeken.
  • Van de pabo-docenten vindt iets minder dan de helft het leesvaardigheidsniveau van studenten niet voldoende.

Lees meer…

Deel dit bericht: