De flexibilisering van de urennorm in het voortgezet onderwijs zal niet leiden tot een te zware belasting van leerlingen in hun examenjaar. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van OCW in de aanbiedingsbrief bij de nota over de modernisering van de onderwijstijd.

Het voortgezet onderwijs zal in het nieuwe systeem voor onderwijstijd niet meer strikt gebonden zijn aan de minimale urennormen per leerjaar gelden, maar per opleiding. Voor vmbo (vier jaar) wordt de urennorm vastgesteld op 3700 uur, voor havo (vijf jaar) op 4700 uur en voor vwo (zes jaar) op 5700 uur.

In de Tweede Kamer klonk de vrees dat dit nieuwe systeem ertoe zou kunnen leiden dat leerlingen in hun examenjaar geconfronteerd worden met extra druk doordat ze nog stof uit het jaar daarvoor moeten inhalen. Volgens Dekker is die angst ongegrond.

‘Per schooljaar moet de school aan leerlingen en ouders inzichtelijk maken hoeveel onderwijstijd per opleiding cumulatief is gerealiseerd, en hoe het totaal aantal uren is verdeeld over de verschillende leerjaren van betreffende opleiding. Omdat dit elk jaar gebeurt, is er steeds sprake van een zo actueel mogelijk beeld. Daardoor worden scholen, ouders en leerlingen niet pas in het examenjaar geconfronteerd met eventueel nog in te halen lesstof’, aldus de staatssecretaris. Hij wijst erop dat het de verantwoordelijkheid van de school is om dit goed in de gaten te houden.

Hij spreekt tegen als zou lesuitval van docenten het enige argument zijn geweest voor de invoering van het nieuwe flexibele systeem van onderwijstijd. Er zijn volgens hem ook onderwijskundige redenen en argumenten die samenhangen met de bedrijfsvoering van de school. ‘Zo zou de ene school ervoor kunnen kiezen in elk leerjaar als buffer een behoorlijke hoeveelheid extra onderwijstijd in te plannen, terwijl andere scholen ervoor kiezen krapper in te plannen en eventuele lesuitval in het volgende schooljaar in te halen.’

‘Waar het de regering om gaat, is dat scholen met dit wetsvoorstel de ruimte krijgen de onderwijstijd flexibel in te delen, zodat leerlingen daadwerkelijk het onderwijs krijgen dat zij verdienen en dat eventuele lesuitval geen nadelige consequenties heeft voor leerlingen’, aldus Dekker.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: