Minister Arie Slob staat pal achter de oproep van VOS/ABB om in het onderwijs burgerschap, sociale cohesie en democratie actief te bevorderen. Dat blijkt uit antwoorden van hem op vragen uit de Tweede Kamer over het themarapport van de Inspectie van het Onderwijs over burgerschapsonderwijs.

VOS/ABB had erop aangedrongen om de opdracht tot actieve ontmoeting van leeftijdsgenoten met verschillende achtergronden en culturen en het actief oefenen van democratische waarden en attituden opnieuw in de wet op te nemen. Slob zegt dat hij zich kan vinden in die gedachte en stelt dat dit voldoende is verankerd in zijn wetvoorstel ter bevordering van burgerschapsonderwijs.

Pluriforme samenleving

‘De burgerschapsopdracht zoals geformuleerd in het voorliggende wetsvoorstel vraagt dat onderwijs gericht is op het bevorderen van actief burgerschap en sociale cohesie. Scholen krijgen daarmee expliciet de opdracht om te bevorderen dat leerlingen actief onderdeel kunnen uitmaken van onze pluriforme samenleving’, aldus Slob.

Scholen moeten volgens hem bevorderen dat leerlingen actief onderdeel kunnen uitmaken van onze pluriforme samenleving. ‘De school moet bovendien als oefenplaats fungeren zodat leerlingen leren omgaan met de basiswaarden van de democratische samenleving en weten hoe zij als actief burger een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij’, zo meldt de mnister.

De oproep van VOS/ABB om actieve ontmoeting, sociale cohesie en democratie een veel prominentere plaats te geven in het onderwijs, kreeg steun van de Vereniging Openbaar Onderwijs.

Lees meer…

Deel dit bericht: