In september begint Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing in Utrecht met de minor Rooms-katholiek Godsdienstig Vormingsonderwijs voor het Openbaar Basisonderwijs (RK GVO).

RK GVO is een van de vormen van godsdienstig vormingsonderwijs in de pluriforme openbare scholen. Kinderen van ouders die daar specifiek om vragen, kunnen in de openbare school naar keuze een vorm van godsdienstig vormingsonderwijs krijgen. Het is ook mogelijk om voor humanistisch vormingsonderwijs te kiezen. Dit is wettelijk zo geregeld.

De minor is toegankelijk voor huidige docenten RK GVO en voor studenten en afgestudeerden van de pabo die beschikken over de akte voor godsdienstonderwijs. Ook afgestudeerde pastoraal werkers en godsdienstleraren kunnen eraan deelnemen.

De minor wordt verzorgd in samenwerking met de hogescholen Windesheim, Driestar Educatief, Inholland en de Christelijke Hogeschool Ede. De minor wordt gegeven in Utrecht.

Deel dit bericht: