Het aandeel geslaagde leerlingen in het voortgezet onderwijs was afgelopen schooljaar een stuk hoger dan in voorgaande jaren. Vooral in havo en vwo behaalden meer leerlingen hun diploma.

Onderwijsminister Arie Slob besloot in april de eindexamens in het voortgezet onderwijs vanwege de coronacrisis te schrappen. Hij nam dat besluit na overleg met onder andere de Inspectie van het Onderwijs, de VO-raad en de onderwijsvakbonden. De scholen bepaalden afgelopen schooljaar op basis van de schoolexamenresultaten of leerlingen waren geslaagd.

Uit het rapport Examenresultaten VO 2020 blijkt nu dat de schoolexamenresultaten van vmbo tot en met vwo min of meer gelijk zijn gebleven, maar dat aanzienlijk meer leerlingen zijn geslaagd. Dat laatste is vooral het geval in havo en vwo: er slaagden 9,2% meer havo-leerlingen en 8,2% meer vwo-leerlingen. Over de gehele linie slaagden 6,7% meer leerlingen dan in eerdere jaren.

Verklaring

Minister Slob schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het hogere aandeel geslaagden te verklaren is op grond van een combinatie van factoren:

  1. Een aangepaste uitslagbepaling en meer herkansingsmogelijkheden als gevolg van het wegvallen van het centraal examen.
  2. Het feit dat leerlingen meer zicht hadden op hun uitgangspositie en hun inspanningen daardoor beter konden richten.
  3. Het feit dat leerlingen meer tijd hadden om zich voor te bereiden.

Lees meer…

 

Deel dit bericht: