In 2023 is het personeelsbestand van de Inspectie van het Onderwijs met 127,5 fte toegenomen tot 690 fte. Dat meldt de inspectie in haar jaarverslag.

Voor het einde van dit jaar is een verdere groei van het personeelsbestand voorzien met 185 fte. De groei hangt samen met de versterking van het toezicht, die volgens de inspectie in een stroomversnelling kwam door maatregelen die voortvloeiden uit het coalitieakkoord van het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte.

De personele groei had in 2023 positieve impact op de organisatie, meldt de inspectie, omdat veel nieuwe mensen enthousiast aan de slag gingen en veel kennis en expertise meebrachten. Maar er was ook een keerzijde, want veel nieuwelingen moesten worden ingewerkt. Bovendien werd er geschoven in de samenstelling van afdelingen.

Integrale benadering

Nu er meer personeel is, worden volgens in de inspectie aanzienlijk meer scholen bezocht. ‘Die bezoeken brachten we vanuit de integrale benadering die in 2021 en 2022 al werd ingezet. Daarbij zijn besturen van scholen (…) nog steeds het eerste aangrijpingspunt voor het toezicht. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs (…).’

De extra inzet op scholen ging vorig jaar gepaard met minder onderzoeken bij besturen. In 2024 zet de inspectie deze lijn voort, zo staat in het jaarverslag.

Lees meer…

Deel dit bericht: