De Inspectie van het Onderwijs weet niet hoeveel basisscholen een vierdaagse schoolweek hanteren. Volgens de inspectie komt dit doordat scholen niet verplicht zijn dit te melden.

Een woordvoerder van de inspectie zegt in de Volkskrant dat er geen meldplicht is. ‘Ons toezicht is gebaseerd op signalen en controles. Als een school een vierdaagse schoolweek invoert en er komt geen melding bij ons of in de media, dan komt het niet op onze radar’, aldus de woordvoerder.

Adaptief toezicht

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB bevestigen dat er geen meldplicht is. Contact met de inspectie leert dat wat betreft de vierdaagse schoolweek ‘adaptief toezicht’ geldt. Dit houdt in dat scholen ‘niet gehouden worden aan het onmogelijke’. Wel dringt de inspectie er bij scholen op aan om de periode van de vierdaagse schoolweek zo kort mogelijk te houden en om te focussen op ‘het behoud van onderwijskwaliteit in minimaal de kernvakken’.

Uit de Wet op het primair onderwijs (artikel 8 lid 9 WPO) volgt dat een schoolweek minimaal vijf dagen telt, met uitzondering van de groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 tot en met 8 mogen scholen maximaal zeven keer per schooljaar een schoolweek inroosteren die niet vijf, maar vier lesdagen omvat. Weken die al vierdaags zijn doordat er een algemene vrije dag in valt, tellen hierbij niet mee.

Lees meer…

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: