Forum voor Democratie wil artikel van de Grondwet over de vrijheid van onderwijs behouden. ‘Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond’, zo staat in het conceptverkiezingsprogramma van de partij van Thierry Baudet.

Daarin staat ook dat traditioneel onderwijs op basis van directe instructie moet worden bevorderd. Dat betekent volgens FvD dat de bij voorkeur fulltime werkende leraar uitlegt en dat de leerling luistert. De nadruk zou terug moeten op rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en sport. De partij van Baudet wil verder onder andere dat er een onderzoek komt naar de ‘nefaste gevolgen’ van de digitalisering van het onderwijs.

FvD geeft tevens aan dat er per bevoegde leraar 23 leerlingen in de klas mogen zitten. De verantwoordelijkheid voor goed onderwijs zou meer bij de leraar moeten komen te liggen. Daarbij wordt opgemerkt dat leraren beter moeten worden opgeleid en dat scholen een betere selectie van leraren moeten maken.

Passend onderwijs moet wat betreft FvD worden begrensd en er zou meer geïnvesteerd moet worden in het speciaal onderwijs. ‘Kinderen met lichamelijke of mentale beperkingen moeten niet gedwongen in een gewone klas blijven zitten’, zo staat in het conceptprogramma. FvD stelt voor dat deze leerlingen eventueel ook thuis onderwijs kunnen volgen.

Andere punten uit het conceptprogramma zijn dat er ‘géén socialistische middenschool’ moet komen, dat categorale gymnasia moeten worden beschermd en dat er meer aandacht moet komen voor excellerende leerlingen.

Lees meer…

Deel dit bericht: