Het christelijke schoolbestuur CBO Fryslân komt in actie tegen de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In de week van 7 tot en met 11 maart zullen christelijke basisscholen in Friesland al gaan werken volgens de WWZ, wat volgens hen betekent dat er bij verlof of ziekte slechts op beperkte schaal vervanging kan worden ingezet.

De gezamenlijke christelijke basisscholen in Friesland achten de WWZ onuitvoerbaar vanwege de ketenbepaling. Die heeft onder andere tot gevolg dat vervangers na vier contracten een vast dienstverband moeten krijgen, ook als het contracten betreft voor bijvoorbeeld maar één dag. Dit heeft volgens CBO Fryslân onoverkomelijke financiële gevolgen.

De beperkte mogelijkheid om vervangers in te zetten, kan er in het ergste geval toe leiden dat kinderen naar huis worden gestuurd, maar er wordt volgens CBO Fryslân alles aan gedaan om dat voorkomen. ‘We voegen, mits verantwoord, groepen samen en personeelsleden, die ambulant zijn, vangen groepen op. Ook hebben we aan de organisaties die scholing aanbieden gevraagd dit buiten de schooluren te verzorgen’, aldus CBO Fryslân.

Op 1 juli aanstaande wordt de WWZ van kracht voor het bijzonder onderwijs. Deze wet gaat dan nog niet gelden voor het openbaar onderwijs, omdat werknemers in het openbaar onderwijs (nog) de ambtenarenstatus hebben.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl