Tijdelijk minister Robbert Dijkgraaf voor Primair en Voortgezet Onderwijs zegt dat mensen in het onderwijs in principe een vast contract moeten krijgen, maar hij rept met geen woord over de versteviging van de structurele bekostiging die daarvoor nodig is.

In antwoord op Kamevragen van Olaf Ephraim van de Groep Van Haga over zzp’ers in het onderwijs, benadrukt Dijkgraaf dat het in tijden van schaarste belangrijk is dat scholen structureel werk door vast personeel laten uitvoeren. ‘Als personeel zekerheid heeft op werk en inkomen, kan worden geïnvesteerd in duurzame arbeidsrelaties. Dit draagt bij aan de continuïteit en dus de kwaliteit van het onderwijs’, aldus de minister.

Hij voegt daaraan toe dat werknemers met een vast dienstverband voor continuïteit voor de leerlingen zorgen. ‘Hetzelfde gezicht voor de klas zorgt ervoor dat leraren een relatie kunnen opbouwen met de leerlingen en met de school en daarmee bijdragen aan goed onderwijs.’

Als het gaat over de financiering van extra personeel in de vorm van tijdelijke subsidies (denk aan het Nationaal Programma Onderwijs) in plaats van noodzakelijke structurele bekostiging, geeft Dijkgraaf echter niet thuis. Het enige wat hij daarop te zeggen heeft, is dat mensen in het onderwijs die worden ingezet voor structureel werk, een vast contract verdienen.

Lees meer…

Deel dit bericht: