Het vernieuwde rekeninstrument Nieuwbouwkostenconfigurator is beschikbaar. VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft dit instrument geactualiseerd naar het prijspeil in 2015.

De kostenconfigurator voor nieuwbouw is beschikbaar voor het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. De link naar het instrument kan bij HEVO worden aangevraagd.

Wat is er nieuw?

In de tool is een advies van het onafhankelijke Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) toegevoegd. Het BDB heeft bij doorrekening van het kwaliteitskader geconstateerd dat er in een normale aanbestedingsmarkt een tekort is van circa 26 procent om een school te bouwen die voldoet aan de wettelijke eisen van het Bouwbesluit. De aanklikbare optie geeft een beeld van het benodigde bedrag per vierkante meter.

Verder blijft het mogelijk het programma van eisen voor een goed binnenklimaat (frisse scholen) aan te klikken en zijn bij diverse opties de onderdelen ‘Toeslag onderhoudsarme vloerbedekking’ en ‘Toeslag onderhoudsarme binnenwanden’ toegevoegd.

U kunt de Nieuwbouwkostenconfigurator van HEVO online aanvragen.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: