Onze huisvestingspartner HEVO heeft de kostenconfigurator nieuwbouw geactualiseerd. Met deze gratis tool kunt u de kosten van nieuwbouw en diverse investeringen in schoolgebouwen voor primair, voortgezet of (voortgezet) speciaal onderwijs berekenen.

Het is mogelijk om zelf de kwaliteitsniveaus te bepalen, zoals het Bouwbesluit, Frisse Scholen 2021, het Kwaliteitskader Huisvesting of specifieke zaken als ‘exploitatiegericht bouwen’. Ook maakt de HEVO-tool inzichtelijk wat de stap van ‘bijna energieneutraal’ (BENG) naar ‘energieneutraal’ (ENG) kost.

Zaken als (grond)verwerving, bouwrijp maken, sloop, losse inrichting, fasering, rentekosten, startkosten en tijdelijke huisvesting zijn niet in de kostenconfigurator opgenomen. De tool houdt evenmin rekening met eventueel hogere kosten als gevolg van een langere doorlooptijd of grotere complexiteit van het nieuwbouwproject.

U kunt de gratis kostenconfigurator nieuwbouw aanvragen bij HEVO via office@hevo.nl.

Meer weten? Neem contact op met Martijn van Gemert van HEVO: 06-10963715, martijn.gemert@hevo.nl

Deel dit bericht: