Onze huisvestingspartner HEVO heeft tussentijds de kostenconfigurator voor nieuwbouw bijgesteld. Dat heeft te maken met de sterke prijsstijgingen als gevolg van de oorlog in Oekraïne, de sterke stijging van de energieprijzen, leveringsproblemen en de naweeën van de coronacrisis.

HEVO spreekt van een ‘uitzonderlijke marktsituatie’ met over de gehele linie prijsstijgingen voor de nieuwbouw van scholen. Normaal gesproken past HEVO de kostenfigurator één keer per jaar aan, maar nu de situatie zo uitzonderlijk is, is er tussentijds een bijstelling van deze rekentool beschikbaar.

Met de kostenconfigurator kunt u inzichtelijk maken wat een nieuw schoolgebouw kost.

U kunt de bijgestelde kostenconfigurator downloaden.

Deel dit bericht: