Kwetsbare leerlingen in groep 8 moeten een ‘kansrijk’ advies krijgen voor het voortgezet onderwijs. ‘Geef kwetsbare kinderen het voordeel van de twijfel!’, benadrukken onder andere de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad en schoolleidersvakbond AVS. Hun oproep aan de scholen staat in het teken van de coronacrisis.

Zij wijzen erop dat de lockdowns van de scholen en het online onderwijs op afstand met name kwetsbare leerlingen treffen. ‘Niet elk kind zal dit jaar optimaal zijn potentieel kunnen laten zien op de eindtoets, en dat geldt nadrukkelijk voor wie thuis niet de juiste ondersteuning kan krijgen.’ Gevreesd wordt voor toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs.

Bij het advies voor vervolgonderwijs zou hiermee rekening moeten worden gehouden: ‘Het schooladvies is meer dan ooit bepalend voor de toekomst van deze kinderen nu de eindtoets zijn rol als kansenvergroter minder goed kan pakken.’

Lees meer…

Deel dit bericht: