Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een motie voor het zo snel mogelijk pseudonimiseren van leerlinggegevens. Zo moet worden voorkomen dat educatieve uitgeverijen met privacygevoelige gegevens aan de haal gaan.

De aangenomen motie van CDA-Kamerlid Michel Rog staat in het teken van de angst dat educatieve uitgeverijen via digitale leermiddelen veel te weten kunnen komen over leerlingen.

RTL Nieuws kwam in november jongstleden met het bericht dat scholen voor het gebruik van digitaal lesmateriaal via Basispoort privacygevoelige gegevens aan uitgevers moeten afstaan om kinderen blijvend toegang te geven tot lesprogramma’s per computer. Dit leidde tot verontwaardigde reacties.

Dekker liet in december in een brief aan de Tweede Kamer weten dat in het kader van het Doorbraakproject Onderwijs en ICT al wordt gewerkt aan het pseudonimiseren van persoonsgegevens. ‘Dit betekent dat een leerling onder een pseudoniem (een soort codenaam) inlogt op het digitale leermateriaal. In dat geval zijn leerlingen straks bij uitgeverijen niet meer bekend onder hun eigen naam, maar onder een pseudoniem. Alleen de school weet dan om wie het echt gaat’, schreef Dekker in december.

In de motie van Rog wordt erop aangedrongen dit zo snel mogelijk te realiseren. De Kamer wil uiterlijk in april door Dekker worden geïnformeerd over de vorderingen.

Deel dit bericht: