Er komt geen kasschuif om 2400 leraren van wie dit jaar een aanvraag voor een Lerarenbeurs is afgewezen volgend jaar voorrang te geven bij de toekenning van zo’n financiële toelage. Dat heeft onderwijsminister Arie Slob in de Tweede Kamer gezegd.

Begin deze maand liet Slob in antwoord op Kamervragen weten dat een deel van het geld voor de Lerarenbeurs – met goedkeuring van de Tweede Kamer – naar andere potjes is gegaan. Daardoor moesten dit jaar ruim 2400 aanvragen voor deze beurs worden afgewezen. In het primair onderwijs kregen 810 leraren te horen dat hun aanvraag is afgewezen, in het voortgezet onderwijs waren dat er 829. Er werden respectievelijk 1276 en 2216 aanvragen goedgekeurd. In de afgelopen jaren lagen de aantallen toegekende Lerarenbeurzen op een aanmerkelijk hoger niveau.

Slob verklaarde dit door erop te wijzen dat er dit jaar met ruim 49,5 miljoen euro minder geld in de pot voor de Lerarenbeurzen zat dan in de voorgaande jaren. In 2019 was dat nog ruim 82 miljoen euro. Dat er dit jaar minder geld voor was, komt volgens de minister doordat er – met goedkeuring van de Tweede Kamer – met budgetten is geschoven.

‘Bij de begrotingsbehandeling in november 2019 zijn er drie amendementen aangenomen om extra middelen toe te kennen aan respectievelijk de subsidieregeling zij-instroom, de subsidieregeling onderwijsassistenten en de subsidie voor de regionale aanpak van de lerarentekorten. Daarmee is de keuze gemaakt om op de tekortenaanpak te intensiveren. Daarnaast zijn er met een nota van wijziging middelen gegaan naar Samen opleiden en Professionaliseren’, aldus Slob.

Geen kasschuif

Een deel van de Tweede Kamer nam geen genoegen met deze verklaring en drong erop aan geld voor de Lerarenbeurs naar voren te halen, zodat leraren van wie dit jaar de aanvraag is afgewezen alsnog met voorrang een Lerarenbeurs kunnen krijgen. Slob gaat niet in mee in het idee een kasschuif toe te passen, omdat dan in 2021 minder geld beschikbaar zal zijn. Er is volgens de minister geen budgettaire ruimte om het totale budget te verhogen.

Deel dit bericht: