De meeste leraren die een Lerarenbeurs hebben ontvangen, zijn hier positief over. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW naar professionalisering van leraren.

De opleidingen die met de Lerarenbeurs worden gevolgd, sluiten volgens de onderzoekers inhoudelijk aan bij de leerbehoeften en hebben volgens de meeste leraren een positief effect op de onderwijskwaliteit. ‘Het wordt als een nuttige investering gezien voor het uitoefenen van het beroep op de lange termijn, en draagt bij aan de (beoogde) verhoging van het kwalificatieniveau’, zo staat in het rapport Professionalisering van leraren en docenten. Daarin staat ook dat gemiddeld genomen bijna 80% van alle beursontvangers hun opleiding met een diploma afrondt.

Ook werkgevers oordelen overwegend positief over de Lerarenbeurs. Schoolleiders geven aan dat de Lerarenbeurs de professionalisering van leraren binnen hun onderwijsorganisatie een impuls geeft. De onderzoekers concluderen dat de Lerarenbeurs doeltreffend is. ‘De beurs draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit en positie van leraren en zorgt voor een verhoging van het kwalificatieniveau.’

Het onderzoek is in opdracht van het ministerie van OCW uitgevoerd door het Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP), instituut Centerdata en onderzoeksbureau MOOZ. De onderwijsministers Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma hebben het onderzoeksrapport naar de Tweede Kamer gestuurd. Ze komen binnenkort met een reactie.

Lees meer…

Deel dit bericht: