De Lerarenbeurs is met een jaar verlengd. In het schooljaar 2022-2023 is in totaal 76.586.000 euro beschikbaar. Daarvan is 22.764.000 euro bestemd voor leraren in het primair onderwijs en 32.378.000 euro voor leraren in het voortgezet onderwijs. Dit staat in deze gewijzigde regeling die naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De Lerarenbeurs zou zonder verlenging op 1 april vervallen. Er loopt nu echter nog een extern evaluatieonderzoek naar de subsidieregeling over de periode 2017-2021, waarvan de resultaten deze maand worden verwacht. In afwachting van die resultaten wordt de Lerarenbeurs met één jaar verlengd.

In de gewijzigde regeling staat niet alleen dat de Lerarenbeurs met één jaar is verlengd, maar ook dat er een nieuwe voorrangsregeling van kracht is voor afgewezen aanvragers uit 2021. De onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en Dennis Wiersma melden in deze brief aan de Tweede Kamer dat zij ernaar streven de gewijzigde regeling uiterlijk op 1 maart in werking te laten treden. De aanvraagperiode voor het schooljaar 2022-2023 start op 1 april.

De Lerarenbeurs is bedoeld voor bevoegde leraren die een opleiding aan hbo of universiteit willen gaan volgen. De beurs bestaat uit een vergoeding voor collegegeld, studiemiddelen en reiskosten. Daarnaast kan de werkgever subsidie krijgen voor studieverlof van de betreffende leraar.

Lees meer…

Deel dit bericht: