De rijksoverheid vergoedt de kosten die gemeenten hebben gemaakt voor de onderwijshuisvesting van Oekraïense leerlingen. Dat betreft de huur van lokalen, het plaatsen van tijdelijke noodlokalen en kleine verbouwingen om het onderwijs aan Oekraïense vluchtelingenkinderen mogelijk te maken. De gemaakte kosten worden vergoed tot een maximum van 60.000 euro per 15 Oekraïense leerlingen.

De regeling wordt naar verwachting half september (na Prinsjesdag) gepubliceerd, maar OCW heeft nu al aangegeven welke uitgaven precies worden vergoed. Behalve bovenstaande categorieën zijn dat ook kosten voor huisvesting van bewegingsonderwijs en voor de eerste inrichting. Er geldt wel een minimum van vijf Oekraïense kinderen om in aanmerking te komen voor deze vergoeding via de Specifieke uitkering (SPUK) voor onderwijshuisvesting.

Gemeenten kunnen straks ook een beroep doen op een SPUK voor voorschoolse educatie en een tegemoetkoming voor leerlingenvervoer. Het geld wordt waarschijnlijk medio 2023 uitgekeerd. Vooralsnog gaat het om kosten die gemaakt zijn tussen 1 maart en 31 december 2022.

Meer informatie

Deel dit bericht: