Het ministerie van OCW heeft een handreiking uitgebracht met informatie voor schoolbestuurders, schoolleiders en gemeenten over onderwijs aan kinderen die vanwege de oorlog uit Oekraïne zijn gevlucht.

De handreiking gaat niet alleen over de invulling van het onderwijs, maar ook over de inzet van onderwijspersoneel, bekostiging en toezicht. Waar nodig wordt de handreiking de komende periode aangevuld en geactualiseerd.

De handreiking is samengesteld onder regie van het ministerie van OCW in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs, LOWAN po en vo (ondersteuning onderwijs aan nieuwkomers), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.

Download handreiking

Deel dit bericht: