De gemeente Rotterdam heeft eind vorig jaar het bestuurlijk verzelfstandigde openbaar onderwijs in die stad van de financiële ondergang moeten redden, meldt NRC Handelsblad. Didier Dohmen, de financiële man van het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), vindt het bericht in de krant ‘nogal zwaar aangezet’. 

De krant schrijft dat de gemeente Rotterdam 3,2 miljoen euro subsidie vervroegd moest uitbetalen, zodat er genoeg geld in kas was om salarissen en eindejaarsuitkeringen van docenten en overige medewerkers van de openbare scholen over te maken.

Het geld was volgens NRC Handelsblad afkomstig uit een gemeentelijke subsidiepot voor zaken als leerlingenvervoer, conciërges en ouderbetrokkenheid. De 3,2 miljoen was niet bedoeld voor de reguliere bedrijfsvoering van BOOR.

In een interne brief van het afdelingshoofd Onderwijs aan bestuursvoorzitter Huub van Blijswijk van BOOR staat, zo meldt NRC, dat de gemeente Rotterdam de noodmaatregel ‘voor de tweede maal op rij’ toepast en dat het niet nogmaals zal gebeuren.

Wim Blok

BOOR verkeerde lange tijd in financieel zwaar weer. In november 2013 waren er ook al liquiditeitsproblemen. Dat had te maken met een gebrekkige financiële administratie in combinatie met te veel personeel. De problemen ontstonden onder verantwoordelijkheid van de omstreden ex-bestuursvoorzitter Wim Blok, onder wiens bewind ook een omvangrijke bouwfraude aan het licht kwam.

In april 2013 vertelde voorzitter Philip Geelkerken van het algemeen bestuur van BOOR in magazine School! dat hij met Huub van Blijswijk de financiën op orde zou brengen. Volgens bestuurslid Didier Dohmen, die over het financieel beheer gaat, is de financiële positie van BOOR de afgelopen jaren inderdaad verbeterd. Hij noemt de teneur van het bericht in NRC Handelsblad ‘nogal zwaar aangezet’.

Positief resultaat

De 3,2 miljoen euro subsidie voor BOOR die eind vorig jaar naar voren werd geschoven, bleek achteraf niet nodig, zo heeft Dohmen aan VOS/ABB laten weten. ‘We zagen een liquiditeitsprobleem aankomen en vroegen de gemeente daarom de subsidie een maand naar voren te schuiven. Uiteindelijk bleek dat niet nodig, maar dat is altijd beter dan dat je er in december achterkomt dat je de salarissen niet kunt betalen.’

De bedrijfsvoering van BOOR is volgens Dohmen weer op orde. ‘In 2013 draaiden we 3 miljoen positief en de verwachting is dat het resultaat in 2014 nog beter is.’ Onder Wim Blok was fors ingeteerd op de spaarpot van BOOR, maar die raakt weer gevuld. De stichting wil in 2019 een weerstandsvermogen hebben van 25 miljoen euro.

Deel dit bericht: