Als een leerling te laat komt of helemaal niet naar school kan doordat er geen leerlingenvervoer is, dan is een bezoek van de leerplichtambtenaar niet aan de orde. Dat meldt onderwijsminister Dennis Wiersma in antwoord op Kamervragen.

DENK-Kamerlid Stephan van Baarle trok aan de bel naar aanleiding van het bericht Busje komt weer niet: schrijnende crisis in leerlingenvervoer van RTV Utrecht. Daarin zegt een ouder dat de school van zijn kind het aan de leerplichtambtenaar zou melden als het aantal verzuimuren zou blijven toenemen, terwijl dat verzuim volgens hem puur het gevolg is van problemen met het leerlingenvervoer.

Van Baarle wilde van Wiersma weten of leerlingen die door de problemen met het leerlingenvervoer niet naar school kunnen bezoek ontvangen van de leerplichtambtenaar. Volgens de minister leert navraag bij onder andere de Kinderombudsman en Ouders & Onderwijs dat er geen signalen zijn dat dit gebeurt.

Wel zegt de minister dat hij het onacceptabel zou vinden mocht blijken dat er leerplichtambtenaren op bezoek komen en dreigen met het maken van een proces-verbaal bij Bureau HALT bij kinderen die niet naar school komen als de oorzaak alléén bij de crisis in het leerlingenvervoer ligt. ‘Gelukkig is dit tot nu toe – in zoverre ik nu kan overzien – niet voorgekomen’, aldus Wiersma.

Lees meer…

Deel dit bericht: