Het ministerie van OCW heeft een lijst gepubliceerd waarop staat hoeveel geld de afzonderlijke gemeenten krijgen voor het leerlingenvervoer van jongeren uit Oekraïne. Het gaat hierbij om een eenmalige uitkering voor de periode van 1 maart 2022 tot en met 16 juli 2022. De bedragen zijn gebaseerd op het aantal geregistreerde Oekraïense leerlingen vanaf 6 mei 2022.

Het meeste geld gaat naar de gemeenten Amsterdam (ruim 358.000 euro), Rotterdam (ruim 340.000 euro) en Den Haag (ruim 305.000 euro). Er zijn ook gemeenten die geen geld krijgen. Dat zijn de gemeenten Ameland, Drimmelen, Grave en Vlieland.

Gemeenten zijn verantwoordelijkheid voor het vervoer van leerlingen uit Oekraïne. Zij kunnen zelf bepalen hoe ze dit vormgeven en mogen daarbij afwijken van de regels voor het reguliere leerlingenvervoer. Na de zomervakantie bekijkt het Rijk opnieuw wat er nodig is. Zolang de oorlog en de crisissituatie voortduren, blijven middelen beschikbaar.

Lees meer…

Deel dit bericht: