De landelijke gemiddelde personeelslast is met 0,44% gestegen. Dat geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015.

Deze 0,44% is het saldo van de loonruimte en de compensatie voor pensioenpremieontwikkeling en overige sociale lasten. Het kabinet heeft dit formele besluit gepubliceerd in de Ruimtebrief 2015.

Voor het primair onderwijs betekent de stijging van de gemiddelde personeelslast dat er een aanpassing is die deels betrekking heeft op bekostigingsjaar 2014-2015 (voor 7/12 van de GPL voor dat jaar) en deels op het bekostigingsjaar 2015-2016 (5/12). Voor het voortgezet onderwijs betekent dit een aanpassing van de GPL voor het gehele bekostigingsjaar 2015.

Zoals altijd zullen de beschikkingen (en uitkeringen) volgen in september.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl