In Bestuur en management, Gemeenten, Krimp, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Opheffing en stichting van scholen, Politiek, Schaalgrootte, Tweede kamer

Op de Vrije school na is er in Maastricht geen brede scholengemeenschap meer, maar is er is ‘wel nog steeds een aanbod van brede brugklassen in combinatie met goede afspraken over doorstroommogelijkheden’. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer.

Dekker reageert op een brief van twee Maastrichtenaren over de herstructurering van het voortgezet onderwijs in de Limburgse hoofdstad, waardoor er daar op de Vrije School na geen brede scholengemeenschap meer is. Zij stellen dat die herstructurering kansenongelijkheid in de hand werkt.

Maastricht krimpt gestaag

De staatssecretaris wijst erop dat de herstructurering nodig was, omdat het aantal leerlingen in het Maastrichtse voortgezet onderwijs gestaag afneemt. ‘Sinds 2005 is het gezamenlijk leerlingaantal in het voortgezet onderwijs in Maastricht gedaald van 7400 tot 6400, en er wordt een verdere terugloop voorspeld tot 4900 leerlingen in 2025’, zo staat in de brief van de staatssecretaris. Het bleek in verband met de krimp onmogelijk de drie bestaande brede scholengemeenschappen in Maastricht te behouden.

Het bestuur waarin deze scholengemeenschappen zijn opgegaan, besloot het onderwijs per onderwijssoort te organiseren. Tegelijkertijd werd volgens Dekker maatwerk voor de individuele leerling centraal gesteld, waarbij oog is voor gelijke kansen. Dekker schrijft daarom dat hij begrip heeft voor de keuze die de scholen voor voortgezet onderwijs in Maastricht gezamenlijk hebben gemaakt, hoewel die keuze dus niet aansluit bij zijn voorkeur voor brede scholengemeenschappen.

Lees meer…

Delen