Vader meldt zijn twee oudste kinderen aan in groep 6 bij een reguliere basisschool. De jongste twee kinderen zitten op deze school in de kleuterklas. Na aanmelding zegt de school dat zij niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de twee oudste kinderen omdat die te specifiek is. Op de huidige school krijgen de kinderen Nederlands als Tweede Taal (NT2) begeleiding. Daarnaast zegt de school dat de achterstand in rekenen bij beide kinderen te groot is.

Het verzoek is gegrond.

De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen. De onderwijskundige rapporten van de leerlingen laten verschillen zien in ondersteuningsbehoefte. De school heeft de leerlingen niet individueel van elkaar beoordeeld. Ook heeft de school het samenwerkingsverband niet ingeschakeld omdat de belangen van de leerkrachten en andere leerlingen volgens de school zwaarder wegen. Dit is niet in lijn met de uitgangspunten van passend onderwijs. 

Het gehele advies is hier te vinden.

Deel dit bericht: